Wow! Nästan 4000 funktionärer engagerade i HjärtLung – imponerande tycker vi!

Tack vare att ni uppdaterar era medlems- och föreningsregistret över era föreningsuppgifter och er styrelse och övriga förtroendevalda kan vi konstatera att ni totalt är ca 4000 engagerade i HjärtLung november 2016.

Efter ert årsmöte 2017 vill vi att ni fortsätter att registrera in aktuella uppgifter i medlems- och föreningsregistret så snart som möjligt. Ni registrerar själva in uppgifterna alternativt sänder in aktuella uppgifter till förbundskansliet. Mer utförlig information om denna rapportering kommer i kommande Förbundsinfo.

Diagram över Riksförbundet HjärtLungs totala antal funktionärer november 2016

 


Såhär i höstmörkret vill vi också passa på att påminna om några andra uppmuntrande siffror.

Fakta om Sveriges ideella sektor

  • Det finns 200 000 föreningar i Sverige
  • Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer
  • Värdet av de ideellt producerade tjänsterna beräknas till 150 miljarder per år
  • Inom sektorn finns det förutom de ideella 150 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige
  • Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år, vilket är ca 4% av BNP

Källa: volontärbyrån.org, Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)

Befolkningsstudien om ideellt engagemang
I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier (1992, 1998, 2005 och 2009). Läs hela befolkningsstudien här. 

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 57%
Kvinnor: 50%
Totalt: 53%

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar