Avgift för direktmedlemmar 2017 fastställd

Förbundsstyrelsen har nu beslutat att avgiften för direktmedlemskap blir 275 kr även för 2017. Den högsta medlemsavgiften bland HjärtLung föreningarna är 250 kr för kommande år.