Förbundsinfo 2014

Här hittar du de senaste nyhetsbreven i pdf-format. De skickas ut med jämna mellanrum i via e-post till våra föreningsaktiva.

Förbundsinfo 2014

Förbundsinfo nr 1, 2014

Förbundsinfo nr 2, 2014

Förbundsinfo nr 3, 2014
Bilaga 1. Annons - Patientens Dag

Förbundsinfo nr 4, 2014
Bilaga 1. Rapport Planeringskonferens maj 2014
Bilaga 2. Informationsblad för nya förtroendevalda
Bilaga 3. Ny beställningskatalog
Bilaga 4. Studieinfo
Bilaga 5. Information från Allmänna arvsfonden
Bilaga 6. "Min guide till säker vård" finns att beställa enligt instruktionerna i Förbundsinfo

Förbundsinfo nr 5, 2014
Bilaga 1 Riksförbundet HjärtLung 75-årsjubileeum - Planscher (obs! A3 format)

Förbundsinfo nr 6, 2014
Bilaga 1 - Brev till registeransvariga
Bilaga 2 - Brev om Hälsans stig