Förbundsinfo 2013

Här hittar du de senaste  nyhetsbreven i pdf-format. De skickas ut med jämna mellanrum i via e-post till våra föreningsaktiva.

Förbundsinfo 2013

Förbundsinfo nr 7, 2013
Bilaga 1 - Studieinfo
Bilaga 2 - Brev registeransvariga
Bilaga 3 - Inför hjärtemånaden 2014

Förbundsinfo nr 6, 2013
Bilaga 1 - Valberedningen
Bilaga 2 - 2013 Följebrev Årsrapporter Motion-Studier-HLR
Bilaga 3 - HLR-rapport 2013 Blankett
Bilaga 4 - Motionsrapport 2013 Blankett
Bilaga 5 - Studierapport 2013 Blankett

Förbundsinfo nr 5, 2013
Bilaga 1 Stadgar, antagna kongressen 2013
Bilaga 2 Brev till registeransvariga
Bilaga 3 Kongresscirkulär nr 2

Förbundsinfo Extrautskick, 27 juni 2013

Förbundsinfo nr 4, 2013
Bilaga 1 Förbundsstyrelseprotokoll 2013-04-24
Bilaga 2 Skrivelse extra kongress
Bilaga 3 Luftvägsregistrets årsmöte 25 september

Förbundsinfo nr 3, 2013
Bilaga 1 Verksamhetsplan förkortad version
Bilaga 2 EVO-cirkulär 1-2013
Bilaga 3 HLR-info april
Bilaga 4 HLR-statistik 2012
Bilaga 5 Uppgradering hjärtstartare
Bilaga 6 Rabatt Laerdals produkter
Bilaga 7 Årets HLR 4 x flyers

Förbundsinfo nr 2, 2013
Bilaga 1 Blankett anmälan av observatör
Bilaga 2 En hälsning i årsmötestider
Bilaga 3 En dag om medlems- och styrelseutveckling
Bilaga 4 Nytt ekonomiskt stöd till tandvård för dem med störst behov

Förbundsinfo nr 1, 2013
Bilaga 1 Mandatfördelning förbundskongressen 2013
Bilaga 2 Föreningarnas medlemsavgifter 2013