Nyhetsbrevet Förbundsinfo

Nyhetsbrevet Förbundsinfo är förbudnets nyhetsbrev till de föreningsaktiva inom organisationen. Nyhetsbrevet kommer ut 6 gånger per år. Informationen från det digitala nyhetsbrevet som skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post går även att läsa på denna sida. 

Förbundsinfo 2018

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen under 2018

Förbundsinfo 2017

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen under 2017

Förbundsinfo 2016

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen under 2016

Förbundsinfo 2015

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen 2015

Förbundsinfo 2014

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen 2014

Förbundsinfo 2013

Samtliga förbundsinfo som gått ut till organisationen 2013