Möten, kampanjer och aktiviteter

Här kan ni få mer information och tips på hur ni skapar möten, aktiviteter och är med i förbundets kampanjer som sker under året.

Marknadsför din verksamhet - få fler, aktivare och nöjdare medlemmar

Utåtriktade arrangemang ger uppmärksamhet åt föreningen och gör att fler ser att ni finns! Det finns flera temadagar under året som man som förening kan passa på och marknadsföra sig på.

Bra studieverksamhet gör föreningen spännande och attraktiv. Genom att ordna studiecirklar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen.

Idag finns mycket engagemang via sociala medier. Om ni som förening är aktiva på Internet finns möjlighet att fånga upp den ”yngre generationen”.

Organisationens kampanjer

Riksförbundet har 3 större kampanjer för organisationen under året. Samtliga föreningar är inbjudna att delta genom att de ordnar aktiviteter och möten i sin kommun. Riksförbundet stöttar upp med material och information.

Kampanjmaterial finns att beställa i webbshopen

Hjärtemånaden

Hjärtemånaden - Februari är månaden då vi uppmärksammar alla hjärtefrågor lite extra.

HLR-veckan

HLR-veckan - Oktober v42 är veckan då vi uppmärksammar Hjärt-lungräddning lite extra. 

Lungmånaden

Lungmånaden - November är månaden då vi uppmärksammar alla lungfrågor lite extra.