FS-sammanträde 12 december

Plats: Förbundskansliet
Deltagare: Riksförbundet HjärtLungs förbundstyrelse