AU-sammanträde 12 oktober

Plats: Förbundskansliet
Deltagare: Riksförbundet HjärtLungs arbetsutskott