FS-sammanträde 24 oktober

Plats: ej fastställt
Deltagare: Riksförbundet HjärtLungs förbundstyrelse