AU-sammanträde 22 november

Plats: Förbundskansliet
Deltagare: Riksförbundet HjärtLungs arbetsutskott