Om den Centrala inkasseringen av medlemsavgifter

Vill din förening kostnadsfritt få hjälp med att skicka ut fakturorna på medlemsavgifterna – gå med i den Centrala inkasseringen.

För att gå med i den Centrala inkasseringen måste föreningen vara ansluten till förbundets medlemsregister och sköta sina medlemmar därifrån.

Vad innebär den Centrala inkasseringen?

  • Förbundet skickar ut en faktura och två påminnelser på medlemsavgiften.
  • Därefter är det föreningarnas uppgift att ha koll på sina medlemmar så att de sköter sina betalningar. Detta gör föreningarna lämpligast genom att ta fram en förfallolista via medlemsregistret, några gånger per år.
  • Föreningarna kan skicka med bilagor till fakturautskicken, upp till fem A4-sidor (idag endast i svart-vitt). Lämpligt att skicka med, t ex program, kallelser etc. Föreningarna mejlar filerna till förbundet. När man inte vill att bilagorna ska följa med faktura-utskicken längre så måste man meddela förbundet detta så att vi kan ta bort dem från utskicken.
  • OBS! Det "stora" utskicket av fakturor sker i mitten på november för medlemmar med förfallodag den sista december. Filerna med bilagorna bör därför vara förbundet tillhanda sista oktober.
  • Förbundet sköter det hela med utskick, avstämning och registrering av betalningarna i medlemsregistret. På medlemsbilden kan föreningarna se fakturorna, när de skickades och när de betalades.
  • Efter inkomna betalningar sätter förbundet över föreningens del av medlemsavgiften till föreningens konto.
  • Det kostar inget för föreningarna att vara med i den Centrala inkasseringen.

Hur gör man för att gå med?

  • Föreningen anmäler sitt önskemål om att vara med samt uppger från vilket datum inträdet ska gälla. Anmälan sker skriftligen via brev/mail till förbundet.
  • Förbundet registrerar föreningens anmälan i medlemsregistret, genom att bocka i "använd OCR-fakturering" och "löpande".

Mer viktig information

Innan föreningen kan anslutas måste den rensa upp i medlemsregistret så att alla medlemmar har rätt förfallodag, att obetalda och avlidna är avslutade. Att hålla registret uppdaterat och aktuellt är alltid av stor vikt. Om ni t ex har hedersmedlemmar så måste detta vara registrerat på medlemmen med bock och datum för att inte faktura skall utgå.

Nya ansökningar om medlemskap registreras alltid som "intresseanmälda". När en person har betalat sin första medlemsavgift så blir betaldagen dennes inträdesdag och förfallodag infaller ett år framåt från denna dag. Det är först efter första betalningen som man blir medlem och därmed får tidningen och andra utskick.