Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid Riksförbundet HjärtLungs kongress som hålls vart tredje år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget samt till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas ett antal gånger per år för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med Riksförbundet HjärtLungs förbundskansli.

Förbundsstyrelsens Faddersystem – Föreningens direktkontakt med en FS-ledamot

FS-protokoll (lösenordsskyddad sida)