Ansökningar och bidrag

Här finns ansökningsformulär som riksförbundet arbetar efter, dessa finns för föreningar att ladda ned och skriva ut.

Ansökningar - ekonomiskt stöd till föreningar

Resebidrag från Hjärt- och Lungsjukas fond
Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor samt för stöd till föreningarnas innovativa verksamhet för sina medlemmar. Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening  efter att resan varit genomförd. Resebidrag för 2018 är nu öppen.

BIDRAGET GÄLLER FÖR EN RESA PER ÅR OCH FÖRENING, följande val finns:
- Endagsresa för max 50 medlemmar i HjärtLung.
  Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 5 000 kr eller
- 2- dagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung.
  Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 10 000 kr eller
- 3- dagars resa med övernattning för max 50 medlemmar i HjärtLung.
  Bidrag utgår med 100 kr/dag/deltagande medlem dvs. högst 15 000 kr

Till ansökan för resebidrag ska det bifogas:
- Ifylld ansökningsblankett (se nedan)
- Beskrivning av resans syfte,
- Redovisning/berättelse av resan,
- Deltagarförteckning på HjärtLung medlemmar.

Ansökningsblankett för resebidrag 2018 (pdf)

Blanketten måste fyllas i via webbläsare Internet Explorer för att kunna skickas iväg via mail. Kan ni inte skicka in blanketten via "knappen" inne i själva formuläret går det bra att skriva ut och skicka in per brev eller spara den som ett dokument och maila den till: info@hjart-lung.se

Bidrag för Nyskapande verksamhet
Föreningar har möjlighet att söka projektbidrag för nyskapande verksamhet som kommer våra medlemmar och de hjärt- och lungsjuka till del. 
Det kan gälla egna projekt inom ramen för exempelvis opinionsbildning och medieträning, information och kommunikation. Det kan också gälla medlemsutveckling, nya material och mycket annat som kommer den egna föreningen till del men som också förväntas spridas inom förbundet. Nyskapande verksamhet kan mycket lämpligt även utvecklas i samarbete med andra handikappföreningar, patientföreningar och samarbetspartners inom hälso- och sjukvården samt social omsorg inom kommuner och landsting.

I ansökan ska projektet vara -  tydligt kopplad till förbundets verksamhet, ha tydliga mål, vara tidsbegränsad,  en projektbudget och slutligen ska en åter redovisning/rapport på projektets resultat och effekter lämnas in. 

Projektansökan - Nyskapande verksamhet

Reseräkningar - vid kurser/konferenser

När du som förtroendevald eller kurs-/konferensdeltagare har deltagit i någon av riksförbundets aktiviteter och lagt ut för reskostnader.