Information och dokument

När man arbetar i en förening är det viktigt med gemensamma mål och riktlinjer. Under denna sida har vi försökt att samla Riksförbundet HjärtLungs gemensamma vägledande dokument. Det gäller både handlingar som antagits av kongressen, det vill säga stadgar och varumärkesplattform, men också mallar och manualer för att förenkla det vardagliga föreningsarbetet.

I menyn till vänster kan ni hitta förslag och stöd så som förbundets administrativa verktyg som alla föreningar har tillgång till och även mallar och manualerloggor samt styrdokument, policyer och riktlinjer.

Här finns också protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden samt kongresser.

För mer inspiration och kunskap finns även en sida med länktips som kan vara användbart i föreningsarbetet.