Om Hjärtemånaden

Syftet med Hjärtemånaden är att medverka till att de ansvariga vårdpolitikerna får större kunskap om hjärtsjukvården, att lyfta de frågor som Riksförbundet HjärtLung driver och att bedriva opinionsarbete tillsammans med föreningarna.

Hjärtsjukvården i Sverige har de senaste åren blivit bättre och allt färre svenskar dör i hjärt-och kärlsjukdomar. 2012 drabbades 29 958 personer av hjärtinfarkt. 28 procent eller drygt 8 289 av infarkterna hade dödlig utgång. 1988 var dödligheten cirka 49 procent hos dem som drabbades av en akut hjärtinfarkt.

Skillnader i hjärtvården

Det finns fortfarande brister och skillnader i vården och i omhändertagandet av hjärtpatienter. Därför lyfter följer vi hela vårdkedjan, från ambulans och dess responstider, till sjukhusens vård, rehabilitering och arbetet med att förebygga en ny hjärthändelse.

Målet med Hjärtemånaden är också att öka kunskapen om riskfaktorer och visa att du själv genom små förändringar i din vardag kan påverka din risk för insjuknande. Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Rundabordssamtal med ansvariga vårdpolitiker

Rundabordsamtal

2014 genomförde Riksförbundet HjärtLung Rundabordssamtal runt om i landet med ledande landstingspolitiker.
Det övergripande temat var hur hjärtvården fungerar. På flera platser har politikerna gett löften och utfästelser som har följts upp i lokalpressen.

Bland de frågor vi tog upp återfinns missnöjet med rehabilitering, behovet av införandet av en hjärtjournal, behovet av inköp av modernare PCI-utrustning, samt att patientsäkerheten inte kunnat garanteras.

En återkommande fråga har varit den om landstingspolitikerna har för avsikt att följa Socialstyrelsens nationella hjärtriktlinjer.