Ta blodtrycket gratis på Alla hjärtans dag

Lördagen den 14 februari 2015 är Alla hjärtans dag. Då erbjuder Apoteket AB i samarbete med Riksförbundet HjärtLung  gratis blodtrycksmätning på 180 apotek som har den servicen.

Blodtrycksmätning– En av fyra vuxna har för högt blodtryck, men många vet inte om det. Om man upptäcker ett högt blodtryck ska man vända sig till vården. Med ett lätt förhöjt blodtryck kan det ibland räcka med ändrade levnadsvanor för att det ska bli normalt. Det kan till exempel handla om att gå ner i vikt, motionera eller att sluta röka, säger Marianne Norelius, hälsostrateg i Apoteket.

För den som haft en haft en hjärtinfarkt eller stroke är rökstopp en viktig förebyggande åtgärd.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har satt som mål att tre av fyra patienter som röker ska ha slutat vid uppföljning efter en hjärtinfarkt eller stroke. Så ser det inte ut idag. Hos oss på Apoteket kan du få professionell hjälp att sluta röka.

– Det är mycket viktigt att människor får kunskap och hjälp att hantera riskfaktorerna för både insjuknande och återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom och där är ett högt blodtryck en av dem, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Hitta ett apotek som erbjuder gratis blodtrycksmätning nära dig