Som en del av Hjärtemånaden ordnade Föreningen HjärtLung Uppsala en informationskväll med anslutande paneldiskussion där landstingspolitiker deltog.

Som en del av Hjärtemånaden ordnade Föreningen HjärtLung Uppsala en informationskväll med anslutande paneldiskussion där landstingspolitiker deltog.

 Storpublik på Uppsala-mötetSalen som tog drygt 300 personer fylldes snabbt. Kardiolog Johan Lugnegård föreläste om förmaksflimmer. Det var en intressant föreläsning där publiken fick lära sig om utlösande faktorer och behandling av förmaksflimmer.

Lugnegård berättade bland annat att förmaksflimmer ger en fördubblad risk för förtida död. Att risken för stroke ökar och har man någon riskfaktor ska man behandlas med antikoagulantia. En del vill inte ta antikoagulantia beroende på att man hört att andra blivit sjuka av Waran. Det är ovanligt att man inte klarar den behandlingen och eftersom den årliga risken för stroke för riskgruppen är 10-15% behöver behandling sättas in.

Johan Lugnegård informerade också att man kan upptäcka förmaksflimmer genom att avläsa hjärtrytm med andra instrument än vanligt EKG. Till exempel finns en nagelstor mätare som läggs in under huden och kan läsas av under en längre tid. Det finns 24-timmars-EKG alt 48-timmars och en apparat som kallas Tum-EKG.

Waran är ett utmärkt läkemedel för att förebygga blodpropp/stroke. Det sänker risken att få stroke med 60%. Det negativa med Waran är att man måste ha regelbundna blodkontroller samt interaktion med kost och andra läkemedel.

Trombyl rekommenderas inte längre som behandling för FF.

- NOAK är 3 nya blodproppsförebyggande läkemedel. Fördelen med dessa är att man inte behöver ta blodprover så ofta. Personer med sämre njurfunktion som äter något NOAK-preparat ska mäta sitt njurvärde då och då. En annan fördel är att de har färre interaktioner med kost och läkemedel, sade Johan Lugnegård.

Mötet avslutades med att Allan Larsson ställde frågor till de politiker som deltog. Några frågor hade de inte helt klara svar på. Deras kunskap varierade och ibland var det svårt att tyda svaret.

Föreningen var nöjd med mötet och det var roligt med en så stor publik.

Föreläsare: Kardiolog Johan Lugnegård (JL), verksamhetschef på Kardiologen.
Politiker: Inga Alm, C och Lina Nordqvist, FP (båda i opposition). Sören Bergqvist, V och Kjell Andersson, S, sittande.
Moderator: Allan Larsson (AL), ordförande länsföreningen Uppsala.