Sänkt blodtryck = bättre hälsa

Många har högt blodtryck utan att veta om det. Ungefär var fjärde vuxen behöver sänka sitt blodtryck för att slippa följdsjukdomar. För att hjälpa dig hålla koll på blodtrycket kan du numera mäta blodtrycket på många apotek runt om i landet.

Sänkt blodtryck = bättre hälsaEtt högt blodtryck märks sällan. Det upptäcks oftast först vid en blodtrycksmätning. Vid hälsokontroller och de flesta andra besök i sjukvården görs blodtrycksmätningar rutinmässigt. Det finns numera även blodtrycksmätare för hemmabruk och möjlighet på många apotek att mäta mellan läkarbesök för att själv få koll på trycket.

Behandling och livsstil

Förutom ålder finns det många andra, livsstilsrelaterade faktorer som ger högt blodtryck. Några av dem är övervikt, stress, stillasittande, högt saltintag, rökning och alkoholdrickande. Vid måttligt förhöjt blodtryck, om inga andra sjukdomar finns, kan en första åtgärd därför vara att förändra sin livsstil. Men ibland är det inte tillräckligt. Då kan blodtryckssänkande mediciner bli nödvändiga.

Ofta, speciellt om blodtrycket är mycket för högt, kombineras två eller fler olika sorters mediciner som verkar på olika sätt. Det är viktigt att ta dessa mediciner varje dag och inte vid behov. Om man vill sluta att ta dem måste man diskutera med sin läkare först eftersom blodtrycket kan skjuta i höjden om man slutar tvärt.

Den som börjar med blodtryckssänkande läkemedel, byter sort eller ändrar dos bör kontrollera blodtrycket med 4–6 veckors mellanrum. Kontrollerna bör fortsätta tills målblodtrycket är nått.

Blodtrycksmätning på Apotek Hjärtat

Det finns möjlighet att få hjälp med att mäta sitt blodtryck på drygt 120 av Apotek Hjärtats apotek. Blodtrycksmätning är till för dem som vill följa upp att blodtrycksmedicineringen fungerar eller att livsstilsförändringar har gett resultat. Personalen kan ge olika råd om åtgärder utifrån vad blodtrycksmätningen visar.

För att få blodtrycket mätt behöver du inte boka tid. Innan blodtrycket mäts bör du ha suttit ner och vilat i 10 minuter. Röker du eller dricker kaffe bör du vänta minst en halvtimme efter senaste cigaretten eller koppen innan mätningen.

Blodtrycksmätningen kostar 60 kronor och utförs med samma apparatur som även är till försäljning på Apotek Hjärtat. Från den 14 februari 2013 och månaden ut bjuder Apotek Hjärtat medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund att få sitt blodtryck mätt gratis.

www.apotekhjartat.se kan du hitta ditt närmaste apotek som erbjuder blodtrycksmätning.