Riksförbundet HjärtLungs Hjärtemånad uppmärksammas på Kronans Apotek

Riksförbundet HjärtLung och Kronans Apotek samarbetar under Hjärtemånaden för att informera och upplysa allmänheten om riskfaktorerna och läkemedelsbehandling vid hjärt- och kärlsjukdomar. Kronans Apotek erbjuder också kostnadsfri blodtrycksmätning på utvalda apotek under två veckor med start 18 februari 2015.

Kronans Apotek erbjuder gratis blodtrycksmätningKronans Apotek erbjuder gratis blodtrycksmätning på utvalda apotek under perioden 18 februari till 3 mars 2015.

Medlemmar från Riksförbundet HjärtLung kommer att finnas på flera av Kronans Apotek för att informera allmänheten om hjärt- och kärlsjukdomar och hur de kan förebyggas. Kronans Apotek kommer särskilt att fokusera på kundernas läkemedelsanvändning och erbjuda rådgivning och information.

- Det är mycket viktigt att människor får kunskap och hjälp att hantera riskfaktorerna för både insjuknande och återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

- Vi vet sedan tidigare att det finns ett stort behov av rådgivning och information om läkemedel för dessa kunder, om vikten av att ta sina läkemedel för att de ska må så bra som möjligt i sin sjukdom och för att komplikationer och följdsjukdomar ska undvikas. Det är något vi kommer behöva arbeta mer med, säger Lars Birkeland VD på Kronans Apotek.

Hos ditt lokala Kronans Apotek och på Hjärtemånadens Aktiviteter 2015 finns information om och när medlemmar från Riksförbundet HjärtLung finns på plats för att informera om sin verksamhet.

Läs mer om vilka apotek som du kan testa blodtrycket på