Koll på flimmer med Blodproppsskolan

Vill du veta mer om förmaksflimmer och om hur hjärtat fungerar? Välkommen in på vår specialsajt Blodproppsskolan.

Blodproppsskolan är en interaktiv utbildningssajt för dig som vill veta mer om förmaksflimmer och blodomloppet. Skolan ger enkelt kunskap om klaffsjukdomar, blodproppar och förmaksflimmer.

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Mellan 200 000 och 300 000 svenskar är drabbade men mörkertalet är stort och fler än hälften med förmaksflimmer saknar förebyggande behandling mot stroke.

Symtomen vid förmaksflimmer är mycket varierande. En del känner inte av sitt flimmer alls, men vanligen ger ett obehandlat flimmer symtom i form av hjärtklappning, andfåddhet, bröstsmärtor, yrsel eller trötthet. Vissa känner ingenting i vila, men får istället kraftiga symtom vid endast lindrig ansträngning. Ökad kunskap om sjukdomen ökar chansen till effektiv behandling. Blodproppsskolan innehåller filmer, texter och övningar som hjälper dig att förstå förmaksflimmer.

Skolan är indelad i fem avsnitt:

  • blodproppar
  • det friska blodomloppet
  • klaffsjukdomar
  • förmaksflimmer
  • att leva med din sjukdom med goda råd om livsstil och det finns även ett avsnitt för dig som är anhörig.

Blodproppsskolan svara också på frågor som: Vad gör du om du glömt ta en tablett? Ska man tänkta på något särskilt med kosten?

Blodproppsskolan är framtagen av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Bristol-Myer-Squibb och Pfizer. Utbildningen är kostnadsfri.

Blodproppsskolan hittar du på en egen sajt: www.blodproppsskolan.se