Klarar man vården på Gotland i framtiden?

Gotland är den region som lägger mest pengar per invånare på vården, men med hänsyn taget till den demografiska utvecklingen kommer det att bli svårt att få vården att räcka i framtiden, det var något som både styrande och opposition var överens om under Rundabordsamtalen.

ringmuren gotlandTorsdagen den 7 mars 2013 hölls årets femte och sista samtal kring hjärtvården för denna gång. Deltog i detta avskalade möte gjorde Lennart Petersson (S) och Jan Lindell (fp).

En fråga som diskuterades var att idag är Gotland den region som lägger mest pengar per invånare på vården, men kommer detta att räcka i framtiden? Med den demografiska utveckling som är idag kommer det att bli svårt, det var något som både Lennart Petersson och Jan Lindell var överens om.

Hur fungerar ambulansvården?

Det gavs besked om att ytterligare en ambulanshelikopter som även kan flyga i mörker kommer att köpas in.

Därefter diskuterades några olika målvärden i Socialstyrelsens öppna jämförelser. När det gäller andel som får en ny hjärtinfarkt eller avlider i hjärtsjukdom inom 365 dagar ligger Gotland näst sämst i riket. Vad kan det bero på? En fråga man skulle te med sig hem att fundera på.

Sekundärpreventionen på ön har en hel del att önska. Moderatorn frågade hur många i publiken som slutat röka, och 8 personer räckte upp handen. På frågan om hur många som fått professionell hjälp att sluta räckte en man upp handen. Hans läkare hade sagt att det skulle sluta illa om han fortsatte, så han slutade! Moderatorn tackade politikerna och publiken för många och intressanta frågor.