Känn Pulsen i TV4 Nyhetsmorgon

Riksförbundet HjärtLungs kampanj Känn Pulsen i TV4 Nyhetsmorgon med kardiologen Faris Al-Khalili.

100 000 svenskar kan ha förmaksflimmer utan att veta om det, något som ökar risken för stroke. Kardiolog Faris Al-Khalili visar här hur du gör för att ta reda på om du har flimmer eller inte.

Läs mer om kampanjen och lär dig hur man tar sin puls på www.kännpulsen.se

Känn pulsen