HjärtLung pratade kvinnohjärta på Livstycket

Onsdagen den 10 februari 2016 hade HjärtLung tillsammans med Livstycket en temadag om kvinnohjärtat hos Livstycket i Tensta.

Birgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket och Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLungBirgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket och Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, invigde dagens genom att flätade ett grönt och ett rött band för en friskare framtid.

Våra deltagarna delades in i sex grupper för att med tolk besöka lika många stationer.

Dessa var:

  • Hjärt-Lungräddning - Möjlighet att prova hjärtkompression på docka
  • Känn pulsen - Varför ska man kontrollera sin puls regelbundet?
  • Om förmaksflimmer, information om diagnosen förmaksflimmer
  • Om hjärtsvikt - information om diagnosen hjärtsvikt
  • Om KOL, information om diagnosen KOL
  • Lokalföreningen HjärtLung i Stockholm berättar om sin verksamhet

Till lunch bjöds det på en fantastisk frukt och grönsaksbuffé.

Ett stort tack till alla de som hjälpte till att skapa denna dag, och inte minst till de entusiastiska och intresserade deltagarna.