HjärtLung och Kronans Apotek i samarbete

Riksförbundet HjärtLung och Kronans Apotek inleder ett samarbete kring upplysning och information om våra stora folksjukdomar inom hjärta och lungor. Samarbetet inleds under Hjärtemånaden.

Samarbetet kommer att märkas på Kronans Apotek genom att medlemmar i Riksförbundet HjärtLung kommer finnas på apotek, information och rådgivning, särskilda erbjudanden och genom insatser för att informera och påverka beslutsfattare.

Riksförbundet HjärtLung och Kronans Apotek kommer genomföra flera projekt tillsammans under 2015, bland annat under Riksförbundets HjärtLungs Hjärtemånad i februari och Lungmånaden i november.

- Genom samarbetet vill vi nå fler människor och beslutsfattare och uppmärksamma våra stora folksjukdomar. Vad gäller hjärt-kärlsjukdom finns det mycket att göra för att minska riskerna för en ny hjärthändelse till exempel genom rökstopp och ett bra inställt blodtryck. Vad gäller KOL så vet vi att många lever med lungsjukdomen utan att veta om det, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

- Vi vet sedan tidigare att det finns ett stort behov av rådgivning och information om läkemedel för de personer som drabbats av hjärt- eller lungsjukdom. Därför ser vi fram emot ett gott samarbete med Riksförbundet HjärtLung för att lyfta dessa frågor ytterligare. En väl fungerande läkemedelsanvändning är oerhört viktig för kunden, samhället men också för oss som apoteksaktör, säger Lars Birkeland VD på Kronans Apotek.