Helgstängt PCI-labb under lupp

Helgstängt PCI-labb och ett regionsjukhus som det tar lång tid att komma till för boende i östra delarna av länet, det var två ämnen som togs upp under mötet på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Helgstängt PCI-labb under luppLänsföreningen HjärtLung i Jönköping bjöd in till ett informations- och diskussionsmöte tillsammans med Höglandssjukhuset i Eksjö.

Mötet inleddes med att Mats Norman, kardiolog och överläkare på Höglandssjukhuset föreläste om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Norman berättade att om patienterna utför fysisk aktivitet efter genomgången infarkt minskar totalmortaliteten med 25%.

Norman pratade om riskfaktorer för hjärtinfarkt:

Riskfaktorn övervikt

Påverkar bland annat blodtryck, LDL, HDL, triglycerider och glukostolerans. Viktigare mäta bukomfång än BMI. Buk/stussomfång ska vara under 90 cm för män och under 80 cm för kvinnor.

Riskfaktorn kost

Kostvanor spelar en stor roll och den diet man bör hålla är den så kallade  "medelhavskosten".

Riskfaktorn stress

Nedstämdhet/depression ökar risken för infarkt samt återinsjuknande efter en infarkt. Vissa personlighetsdrag är överrepresenterade bland hjärtinfarktpatienter. Typ A-beteende som kännetecknas av upplevd tidspress, otålighet, höga prestationskrav oh aggressivitet.

Typ D-beteende kännetecknas av oro och irritation, depressionssymtom och kronisk anspänning.

Slutsats för att minska risken för hjärtinfarkt:

  • Sluta röka
  • Öka fysisk aktivitet
  • Lägg om kosten
  • Gå ner i vikt
  • Hantera stressen

Mats Norman berättade vidare om hjärtsvikt där han nämnde att cirka 200 000 personer har hjärtsvikt i Sverige. Männen insjuknar 10 år tidigare än kvinnorna. Detta beror på hormonella faktorer. Att ha hjärtsvikt är en dålig prognos, att jämföra med malign cancer, sade Norman.

Den behandling patienten ska ha vid hjärtsvikt är betablockerare + ACE-hämmare samt diuretika. Det finns sviktpacemaker som kan komplettera pumpförmågan.

En fråga som togs upp angående vården vid Höglandssjukhuset i Eksjö var varför PCI-labbet stänger klockan 12.00 på fredagar och öppnar inte förrän på måndagen?

- Vi kommer att köpa in lättambulanser för att ha fler akutambulanser tillgängliga. Problemet med stängda enheter på kvällar och helger kommer att tas upp, sade Mia Frisk, ordförande för folkhälsa och sjukvård Jönköpings län.

Föreläsare: Kardiolog, överläkare Mats Norman, Höglandssjukhuset
Politiker: Mia Frisk (KD) ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Arrangör: Region Jönköping i samarbete med HjärtLung Jönköping