Håll koll på trycket med blodtryckskoll

Ungefär en fjärdedel av de vuxna svenskarna har ett förhöjt blodtryck. Blodtryck kan sänkas och följdsjukdomar kan förebyggas på två sätt – genom hälsosammare levnadsvanor och med medicin. Det bästa är ofta en kombination av båda. På Apoteket kan du få mäta ditt blodtryck och stöd i att tolka ditt resultat. Du kan även få råd om hur du kan förändra dina levnadsvanor.

BlodtrycksmätningHögt blodtryck ger nästan aldrig några symtom, men är det mycket förhöjt kan du bli yr, trött och få ont i huvudet.

Det är omöjligt att ange en exakt gräns när blodtrycket är så högt att det behöver behandlas. Det hänger ihop med om du har några andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel höga blodfetter, diabetes, rökning eller övervikt.

Dessutom varierar ditt blodtryck från tillfälle till tillfälle. När du är stressad eller har druckit kaffe är det högre. För att få ett riktigt värde måste du därför mäta blodtrycket flera gånger. Ett riktvärde är att blodtrycket anses normalt om det är under 140/90 mm Hg.

Hitta ditt närmaste apotek som erbjuder blodtrycksmätning

Läkaren kan ordinera blodtryckssänkande läkemedel även vid nivåer som är lägre än 140/90 mm Hg om risken för framtida komplikationer bedöms vara hög. Riskfaktorerna som nämnts ovan och till exempel tidigare stroke är sådant som ökar risken för komplikationer.

Här kan du läsa om olika läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck

Kanske blir du rekommenderad av din läkare att regelbundet kontrollera blodtrycket hemma.

Apoteket har blodtrycksmätare som du lätt kan använda själv, läs mer på apoteket.se