Fullsatt debatt om hjärtsjukvården i Norrbotten

Fullsatt och direktsändning från både SVT Nordnytt och 24Norrbotten, så såg det ut när riksförbundet och lokalföreningarna bjöd in vårdpolitikerna med landstingsrådet Kent Ögren (S) i spetsen till diskussion om hjärtsjukvården i Norrbotten.

debatt i norrlandNorrbotten ligger år efter år långt ned i de Öppna jämförelser över hjärtsjukvården som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting varje år presenterar.

Norrbottningarna har tröttnat och i går bjöd Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och lokalföreningarna i Norrbotten in de ansvariga vårdpolitikerna till en debatt om hur hjärtsjukvården ska kunna förbättras. Från akut omhändertagande till eftervård.

- Länet måste ta ett samlat grepp om vården i länet och ta kostnaderna centralt i landstinget istället för att pytsa ut en budget för varje ort. Man måste se helheten i länet och med de avstånd som finns ska man ha samma hjälp. Vad gäller eftervården och rehabiliteringen så har länet rationaliserat så att man nu måste in till ett sjukhus för att få eftervård istället för att åka till sin närmast vårdcentral som det var förut, säger Martin Lång, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas lokalförening i Kalix.

Under mötet sände SVT Nordnytt live. Man ställde frågan till landstingsrådet Kent Ögren (S) hur man ser på att länet år efter år ligger långt ned i listan.

- Det är naturligtvis inte bra. De öppna jämförelserna är till för att vi ska kunna bli bättre, sade Kent Ögren.

Skarp kritik har också riktats mot att rehabiliteringen försämrats.

- Det pågår diskussioner just nu där en del handlar om närsjukvården. Vi kommer nu att flytta om resurser för att den nära sjukvården ska bli bättre i bemötande och patientomhändertagandet, sade landstingsrådet Kent Ögren (S).