Efter SPICI-studien: nu vill svenska läkare förbättra informationen till patienterna

En majoritet av svenska patienter tror att de är kvitt sin hjärt-kärlsjukdom efter att de genomgått ballongvidgning, enligt en ny studie. Nu vill svenska läkare förbättra informationen till patienterna, skriver Dagens Medicin om riksförbundets SPICI-studie.

Joep PerkResultatet baseras på en enkät som besvarats av 1 073 patienter efter att de skrivits ut från sjukhuset.

– De senaste tio år en har vi sett en nedgående trend i antalet patienter som vill vara med i olika rehabiliteringsprogram efter en hjärtinfarkt. Därför ville vi ta reda vad som kan ligga bakom det, säger Joep Perk, senior professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar och en av forskarna bakom studien. till Dagens Medicin.

Läs artikeln "Infarktpatienter tror de är botade efter kärlingrepp" på Dagens Medicin