Alltmer kunniga politiker under Hjärtemånaden

Alltmer kunniga politiker och en mycket engagerad publik. Så kan riksförbundet Hjärtlungs Rundabordssamtal med politikerna under februari månad sammanfattas.

Alltmer kunniga politiker under HjärtemånadenJönköping, Karlstad, Luleå, Kalmar samt Gotland var de platser där förbundet besökte landstingspolitikerna under Hjärtemånaden 2014 (undantaget Gotland där man är en region). I Jönköping och Kalmar var vår Förbundsordförande Inger Ros på plats och hälsade välkommen. Varje möte inleddes med att Doktor Anders Dahlqvist höll ett kortare anförande kring förmaksflimmer.

Inför varje välbesökt möte lyckades vi få en debattartikel publicerad, underskriven av förbundsordförande Inger Ros och ordförande i respektive länsförening. Utifrån lokala fakta fokuserade vi på den dolda folksjukdomen förmaksflimmer samt responstider för ambulanser, dvs. hur lång tid tar det för att en ambulans skall komma när det är skarpt läge. Skillnaderna är stora både mellan och inom landstingen. Socialstyrelsens öppna jämförelser avseende hjärtsjukvården var även det något vi återkom till.

Dessa teman återknöt vi sedan till under våra Rundabordssamtal. För den som inte varit på något möte skall tilläggas att Rundabordssamtal skall ses som en metafor för ett trevligt samtal där det är högt till tak och publiken har möjlighet att komma till tals. Allt under ledning av en duktig moderator. På våra möten diskuterades hela vårdkedjan, för även om man har de bästa läkarna så måste allt fungera. Vad händer efter ett hjärtingrepp? Hur fungerar sekundärpreventionen, dvs. att få hjälp att sluta röka, blodtrycket på rätt nivå, blodfetter rätt inställda samt hjälp att komma igång med fysisk träning. Hur ser gör man för att finna mörkertalet hos de s.k. dolda folksjukdomar, såsom förmaksflimmer och hjärtsvikt?

Nedan en kort sammanfattning från våra möten

En utförlig läsning hittar ni, och mycket annat här på vår kampanjsida.

Värmland har satsat på att många i länet ska kunna hjärt-lungräddning. Dessutom har alla kommuner infört något som kallas "I väntan på ambulans". Det innebär att räddningstjänsten rycker ut och påbörjar behandling innan ambulansen anlänt.

I Norrbotten var samtliga politiker överens om att ambulanstiderna måste kortas. Dessutom gavs ett halvt vallöfte om warfarinmätare i länet. Responstiderna för ambulans är ett stort problem i länet. I Pajala kan man få vänta över 35 minuter. "Geografin är en utmaning", konstaterade Kent Ögren (S).

"Vi vill införa waranmätning i hemmet i hela kommunen", sade Martin Lång, Ordförande i Kalix lokalförening. Inför detta möte hade samtliga lokalföreningar haft studiecirklar för att förbereda och sammanställa frågor.

Kalmar har nyligen beslutat om waranmätare i hemmet. Jessica Rydell (Mp) erkände att Kalmar underpresterar när det gäller flera saker inom hjärtsjukvården. Man har tillsatt en arbetsgrupp för att titta på detta.
Lena Segerberg (S) berättade att man ska införa lättvårdsambulanser som har till uppgift att sköta transporter. På så sätt avlastas akutbilarna. Under sommarmånaderna när det är mycket turister kommer Jönköping också att förstärka med en ambulans på Öland.

I Jönköping var fokus på förmaksflimmer, ambulanssjukvård och sekundär-prevention. Växjöläkaren Peter Vasko var i publiken och talade om vad som krävs för att vården ska vara optimal. Peter pekade på att om patienten är delaktig så stärks dennes ställning i vården. Personalens engagemang är grunden i all vård. Prioriteringar görs i vården och detta är något man måste våga prata öppet om. Man skall inte glömma att vården endast mäter det som är mätbart.

Det sista mötet på Gotland kom att fokusera på ambulanser, helikopter till fastlandet och hur man skall screena förmaksflimmer.

Hjärtemånaden i media 2014

Genomslaget i media var stort. Vår debattartikel publicerades i;

 • J-nytt
 • Jönköpingsposten
 • Nya Wermlands-Tidningen
 • NSD
 • Barometern
 • Gotlands Tidningar

I TV, radio och press återfanns vi i:

 • Nyhetsinslag från TV4 Jönköping
 • Nyhetsinslag med Inger Ros från Sveriges Radio Jönköping
 • Nyhetsartikel i Jönköpingsposten: Högre dödlighet i ny infarkt, 6 februari 2014, Sveriges radio P4 Värmland
 • "Större chans att överleva hjärtinfarkt i Karlstad än i Torsby", 14 februari 2014, Nyhetsinslag Svt Nordnytt
 • "Lång väntan på ambulans", 19 februari 2014, Nyhetsinslag SR Norrbotten
 • "Hjärt-lungföreningen kräver bättre koll på förmaksflimmer", 20 februari 2014
 • Nyhetsartikel i Norrlands-kuriren, "Geografin kan vi inte göra något åt", 21 februari 2014
 • Nyhetsartikel i Östran, "Skillnader i hur snabbat ambulansen kommer", 22 februari 2014
 • Nyhetsartikel i Barometern, 27 februari "Fortfarande brister i hjärtvården"
 • Nyhetsinslag P4 SR Kalmar, "Trots förbättringar: Hjärtvården får kritik", 28 februari 2014
 • Nyhetsartikel i Gotlands Allehanda, "Ska ta pulsen på öns hjärtsjukvård", 3 mars 2014.

Länkar till Hjärtmånadens pressklipp