Högt blodtryck

För att hjärtat ska kunna pumpa runt blodet i cirkulationen krävs ett tryck. Varje gång hjärtat drar sig samman, bildas ett övertryck. När hjärtat vilar sig ett kort ögonblick före nästa sammandragning bildas däremot ett undertryck.

Normalt varierar blodtrycket ganska mycket. Kroppsansträngning, oro och stress är sådant som höjer blodtrycket, medan vila sänker det. Blodtrycket är därför alltid lägst under sömnen.

Blodtrycket regleras av en mängd olika mekanismer. Stor betydelse har bland annat aktiviteten i olika nerv- och hormonsystem. Betydelse har också hjärtfunktionen, den cirkulerande blodvolymen och inte minst graden av åderförkalkning i blodkärlen.

Blodtrycket anges i millimeter kvicksilver (mmHg). Ett normalt övertryck ligger på omkring 120 mmHg och ett normalt undertryck omkring 80 mmHg, alltså 120/80. Gränsen för ett högt blodtryck brukar dras vid 140/90 mmHg. Med åldern stiger övertrycket något, medan undertrycket håller sig väsentligen oförändrat. Redan efter 40 kan vara klokt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck. Det är speciellt viktigt om man vet med sig att man är överviktig och/eller att högt blodtryck är vanligt i släkten.

Symtom på högt blodtryck

Ett av problemen med högt blodtryck är att det inte ger några speciella symtom men undersökningar har visat att så mycket som var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck, ofta utan att veta om det.

Behandling av högt blodtryck

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är bättre behandling av högt blodtryck den enskilda faktor som mest skulle få ner för tidig död i rikare länder.

Högt blodtryck behandlas först och främst med livsstilsförändringar; minskad saltintag, rökstopp, motion och bättre kost/viktminskning.
Högt blodtryck behandlas också med s k blodtryckssänkare för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Broschyr från Apoteket AB om vad du kan göra vid högt blodtryck