Blodpropp

En blodpropp uppstår när blodet klumpar ihop sig eller levrar sig. Proppen förhindrar blodflödet och kan uppstå i till exempel lungor, underben, hjärta och hjärna.

Symtom

Symtomen beror på vad det är för typ av blodpropp och var den sitter. För blodpropp i hjärtat, se symtom under Hjärtinfarkt. Blodpropp i en ven ger ofta svullnad och ömhet i den kroppsdel där blodet ansamlas.

Behandling

För att förebygga blodpropp används blodförtunnande medel som minskar blodets förmåga att levra sig, eller koagulera. Under lång tid har blodproppsförebyggande behandling skett i huvudsak med warfarin (Waran).

Nu har nya anitkoagulantia introducerats, så kallade NOACs, Pradaxa, med dabigatran som aktiv substans och Xarelto med rivaroxaban som aktiv substans och Eliquis.

Medlen skiljer sig åt avseende hur den blodproppsförebyggande effekten åstadkoms, liksom i hur kontrollen av behandlingen sker. Preparatval görs i samråd med behandlande läkare. Utöver personer som har haft blodpropp handlar det om människor med hjärtproblem, som förmaksflimmer eller mekaniska hjärtklaffar.

Behandlingen med warfarin är mycket viktig och kräver regelbunden kontroll av blodet för att undvika både blodproppar och blödningar. I dag görs nästan alla kontroller på sjukhus och vårdcentraler men det finns mätare som patienterna själva kan testa sitt blodvärde med, det så kallade PK(INR)-värdet som är ett mått på blodets förmåga att koagulera. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är egenkontroll lika säkert som kontroll på sjukhus och vårdcentraler.

Egenkontroll på www.coaguchek.se