Hjärtsjukdomar, symtom och behandling

Här hittar du information om några av de vanligare hjärtsjukdomarna med symtom och behandling samt länkar till vidare läsning.

Arytmi

Hjärtrytmrubbning eller arytmi är en störning i hjärtats rytm, ett kaotiskt tillstånd där hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet. Det finns idag en rad olika metoder för att bota eller lindra symtomen.

Blodpropp

En blodpropp uppstår när blodet klumpar ihop sig eller levrar sig. Proppen förhindrar blodflödet och kan uppstå i till exempel lungor, underben, hjärta och hjärna.

Förmaksflimmer

Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt. Man får en oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet. Det beror på att hjärtat kan slå 150–200 slag i minuten mot normala 50–100 slag i vila. Besvären kan yttra sig som hjärtklappning med en obehagskänsla eller smärta i bröstkorgen, trötthet, nedsatt kondition, yrsel och ibland svimning som följd.

Fönstertittarsjuka

Fönstertittarsjuka innebär förkalkning i benens pulsådror. Typiskt är att det gör ont i benen när man gått en stund, men smärtan lättar när man stannar till.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av blodproppsbildning i hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och syretillförseln stoppas. Det kan medföra att delar av hjärtmuskeln skadas.

Orsaken till att man får en blodpropp i hjärtat är åderförkalkning.

Hjärtklaffsinfektion

Endokardit (hjärtklaffsinfektion) är en infektion i endokardiet, den hinna som täcker hjärtmuskulaturen inne i hjärtats hålrum. Allra vanligast är att infektionen sitter i hjärtklaffarna.

Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad.

Högt blodtryck

Gränsen för ett högt blodtryck brukar dras vid 140/90 mmHg. Med åldern stiger övertrycket något, medan undertrycket håller sig väsentligen oförändrat. Redan efter 40 kan vara klokt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck. Det är speciellt viktigt om man vet med sig att man är överviktig och/eller att högt blodtryck är vanligt i släkten.

Kärlkramp

Kärlkramp beror på en förträngning i hjärtats kranskärl, de blodkärl som förser hjärtat med syre. Blodflödet till hjärtat blir nedsatt. Förträngningen orsakas av åderförfettning.

Kärlkramp i bröstet eller angina pectoris är en av de vanligaste sjukdomarna i västvärlden.

PAH

PAH, pulmonell arteriell hypertension, innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Åderförfettning / åderförkalkning / ateroskleros

Vid ateroskleros också kallat åderförkalkning eller åderförfettning har fett och kalk ansamlats i blodkärlens väggar. Kärlen blir stelare och trängre och blodet får svårt att passera. Åderförkalkning är den viktigaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar.

Barn med hjärtfel

Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Medfödda hjärtfel är samlingsnamnet för missbildningar i själva hjärtat eller i de stora blodkärlen runt hjärtat.

Vanligast är hål mellan förmak eller mellan kammare samt förträngningar av klaffar och kärl.

Takotsubo (MINCA) Brustet hjärta

Takotsubo är en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt. Vid Takotsubo uppvisas samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla.

Plötsligt hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Syretillförseln till kroppens samtliga organ upphör. Den drabbade förlorar medvetandet och ett obehandlat hjärtstopp kan leda till döden inom några minuter.

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna.

Men förändringar kan förekomma också i andra organ, exempelvis i huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, hjärtat, njurarna, ögonen och nervsystemet.