Hjärtskolan lär dig om hjärtat

I dag erbjuder alla sjukhus sina hjärtpatienter någon form av sekundärpreventivt program som ska förebygga återinsjuknande. Ofta kallas dessa program för hjärtskolor. Den vanligaste aktiviteten som erbjuds är fysisk träning.

träna är bra

Rökavvänjning och fysisk aktivitet

I de riktlinjer som finns för hjärtsjukvården lyfts rökavvänjning och fysisk aktivitet som de viktigaste delarna i eftervården av hjärtpatienter. Det är också här det finns flest vetenskapliga studier som verkligen visar att insatserna har effekt på återinsjuknande och dödlighet.

Individanpassad träning

Sunda matvanor och anti-stressbehandling anses också vara viktiga.
Enligt dagens riktlinjer ska patienter erbjudas organiserad och individanpassad träning under tre till sex månader hos en sjukgymnast. Träningen bör ske minst tre gånger i veckan.

Var hittar du sjukhus med hjärtrehabilitering?

Här kan du se vilken hjärtrehabilitering som erbjuds på ditt sjukhus

Hjärtskolans olika delar

Det nationella kvalitetsregistret Sephia (sekundärprevention efter hjärtinfarkt) har tagit fram riktlinjer för hur sjukhusens hjärtskolor ska vara utformade. Hjärtskolorna ska bygga på interaktivitet och rikta sig till både patienter och anhöriga.

Följande delar ska erbjudas:

Fysisk aktivitet

Patienterna ska konditionsträna tre gånger per vecka och muskelträna två gånger per vecka. Träningstiden ska vara 20-60 minuter. Programmet ska pågå under minst tre månader.

Hjälp till sunda matvanor

Sephia hänvisar till Livsmedelsverkets riktlinjer, vilket innebär daglig konsumtion av frukt och grönsaker, fisk varje vecka samt energibalanserad mat och hög andel omättat fett på bekostnad av mättat fett.

Tobaksavvänjning

Rökare ska erbjudas hjälp till ett bestående rökstopp. Behandlingen kan ges i grupp eller individuellt och i kombination med nikotinersättningsmedel. Rökstopp minskar kraftigt risken för återinsjuknande oberoende av andra riskfaktorer.

Stressbehandling

Ska erbjudas hjärtpatienter som har en stressproblematik. Behandlingen går ut på att lära sig känna igen stress och utveckla olika strategier för att möta stress. Programmet bör pågå tre månader eller längre för att ge bäst effekt.

Utbildning om riskfaktorer

Hjärtskolan ska också innehålla en utbildningsdel om hjärtsjukdomar, varför de uppstår, dess konsekvenser samt hur man kan förebygga och behandla dem.

Källa: Kristina Hambraeus, Sephia