Diagnoser för hjärtat

På de följande sidorna hittar du diagnoser och information om hjärtsjukdomar.

Aortastenos

Aortastenos är en hjärtsjukdom som uppstår i hjärtklaffarna. Aortastenos kännetecknas av "förkalkning" - eller ansamlingar av kalkavlagringar vilket gör att klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig begränsas. Vanliga symtom är till exempel svår andfåddhet och extrem trötthet.

Ateroskleros

Vid ateroskleros också kallat åderförkalkning eller åderförfettning har fett och kalk ansamlats i blodkärlens väggar. Kärlen blir stelare och trängre och blodet får svårt att passera. Åderförkalkning är den viktigaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar.

Barn med hjärtfel

Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Medfödda hjärtfel är samlingsnamnet för missbildningar i själva hjärtat eller i de stora blodkärlen runt hjärtat.

Förmaksflimmer

Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt. Man får en oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet. Det beror på att hjärtat kan slå 150–200 slag i minuten mot normala 50–100 slag i vila.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av blodproppsbildning i hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och syretillförseln stoppas. Det kan medföra att delar av hjärtmuskeln skadas.

Takotsubo (MINCA)

Takotsubo är en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt. Vid Takotsubo uppvisas samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla.

Hjärtklaffsinfektion

Endokardit, hjärtklaffsinfektion, är en infektion i endokardiet, den hinna som täcker hjärtmuskulaturen inne i hjärtats hålrum. Allra vanligast är att infektionen sitter i hjärtklaffarna.

Hjärtrytmrubbningar - arytmi

Hjärtrytmrubbning eller arytmi är en störning i hjärtats rytm, ett kaotiskt tillstånd där hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet. Det finns idag en rad olika metoder för att bota eller lindra symtomen.

Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad.

Kärlkramp

Kärlkramp beror på en förträngning i hjärtats kranskärl, de blodkärl som förser hjärtat med syre. Blodflödet till hjärtat blir nedsatt. Förträngningen orsakas av åderförfettning.

PAH - hjärt- och lungsjukdom

PAH, pulmonell arteriell hypertension, innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Plötsligt hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Syretillförseln till kroppens samtliga organ upphör. Den drabbade förlorar medvetandet och ett obehandlat hjärtstopp kan leda till döden inom några minuter.

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna. Men förändringar kan förekomma också i andra organ, exempelvis i huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, hjärtat, njurarna, ögonen och nervsystemet.