Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är ett stöd för dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel och till dig som vill veta mer om blodproppar, förmaksflimmer och klaffsjukdomar.

Behandlas du med blodförtunnande läkemedel, är anhörig eller allmänt vetgirig? Blodproppsskolan, en interaktiv utbildningssajt, för dig som vill veta mer om förmaksflimmer och blodomloppet. Skolan ger enkelt kunskap om klaffsjukdomar, blodproppar och förmaksflimmer.

En blodpropp bildas - Ur Blodproppsskolan

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Mellan 200 000 och 300 000 svenskar är drabbade. Symtomen vid förmaksflimmer är mycket varierande. En del känner inte av sitt flimmer alls, men vanligen ger ett obehandlat flimmer symtom i form av hjärtklappning, andfåddhet, bröstsmärtor, yrsel eller trötthet. Vissa känner ingenting i vila, men får istället kraftiga symtom vid endast lindrig ansträngning. Ökad kunskap om sjukdomen ökar chansen till effektiv behandling.

Interaktiv skola i fem delar

Blodproppsskolan innehåller filmer, texter och övningar som hjälper dig att förstå förmaksflimmer.

Skolan är indelad i fem avsnitt:

1. Blodproppar

Mellan en och fyra procent av befolkningen drabbas under sin livstid av venös blodproppsjukdom. Blodproppar uppkommer när den normala blodlevringsprocessen inte regleras av blodets eget bromssystem. Behandling av blodproppar ges med blodförtunnande läkemedel så fort man ställt diagnos.

2. Det friska blodomloppet

Allt du alltid velat veta om ett hjärtat och blodomloppet.

3. Klaffsjukdomar

Hjärtats klaffar kan drabbas av sjukdomar som kan göra att det uppstår förträngning eller läckage i hjärtats klaffar. De här tillstånden påverkar hjärtats förmåga att upprätthålla en god cirkulation i blodomloppet. Det sker en ständig utveckling av behandlingsmetoder och omhändertagande av personer som drabbas av klaffsjukdomar.

4. Förmaksflimmer

Vad är förmaksflimmer och hur bildas blodproppar av flimmer?

5. Att leva med din sjukdom

Här får du goda råd om livsstil och det finns även ett avsnitt för dig som är anhörig. Vad gör du om du glömt ta en tablett? Ska man tänkta på något särskilt med kosten?

Om Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är framtagen av HjärtLung i samarbete med Bristol-Myer-Squibb och Pfizer. Utbildningen är kostnadsfri.

Besök www.blodproppsskolan.se