Stress och hjärtsjukdom

Det finns ett tydligt samband mellan psykosocial stress och kranskärlssjukdom. Brist på kontroll över en situation, störd och orolig sömn är två stressfaktorer.

Stress är en del av tillvaron. Men efter en stressig period behövs tid för återhämtning. 

Att ha känslan av kontroll och makt över en situation tycks vara en av de viktigaste faktorerna för hur vi kan modifiera vår reaktion på en krävande, stressande situation.

Det stressade hjärtat skriver författarna Alexander Perski, psykolog, och Walter Orsika, kardiolog, att "Stress skulle kunna definieras som en obalans mellan krav och resurser."

En känsla av kontroll ger en möjlighet att förbereda oss "välja strategi och skaffa resurser för att bemästra kraven."

Tvärtom ger höga krav kopplade till en känsla av maktlöshet ofta till en upplevelse av hot.

Upplevda hot kan leda till stressreaktioner som om de blir långvariga och kroniska kan framkalla en rad stressjukdomar, till exempel kranskärlssjukdom.

Två förklaring till stress och sjukdom

Forskarna har hittat två förklaringar till på vilket sätt stress leder till sjukdom.

 • Den första och viktigaste är rent biologisk: stressen påverkar den del av nervsystemet som styr hjärtats arbete. Hjärtat blir sämre på att ändra puls mellan arbete och vila, vilket sliter extra mycket på hjärtat.
 • Forskare har också funnit att stressade har högre halt av stresshormonet kortisol i saliven. För mycket stresshormon i kroppen skadar blodkärlen på sikt. Kärlen åldras i förtid, vilket kan leda till sjukdom.

En annan förklaring som också kan hänga ihop med att man har en stressad tillvaro har med livsstilen att göra. Studier har visat att de som var stressade inte tog sig tid att motionera och att de inte heller hade bra matvanor.

Vad händer vid akut stress?

 • Kroppen gör sig beredd för kamp eller flykt
 • Hjärtat slår snabbare
 • Blodtrycket stiger
 • Musklerna blir blodfyllda
 • Smärtkänsligheten minskar
 • Immunförsvaret förstärks tillfälligt

Vad händer vid kronisk stress?

 • Kroppen reagerar med uppgivenhet
 • Hjärtat slår långsammare
 • Blodtrycket sjunker
 • Musklerna blir stela och ömma
 • Smärtkänsligheten ökar
 • Immunförsvaret försvagas

Tips hur du kan minska på stressen

Exempel på stressfaktorer

 • Brist på kontroll
 • Störd och orolig sömn
 • Ensidighet
 • Passivitet
 • Mycket TV-tittande
 • Fet mat
 • Negativ livssyn

Läs mer om "Brustet hjärta" - stressutlöst hjärthändelse: Takotsubo

Hur bra kan du må?