Ge oss ditt stöd

Genom att skänka en gåva till oss stödjer du vårt arbete med att förbättra vården och rehabiliteringen för de med hjärt- och lungsjukdom.

Du bestämmer själv om du vill att pengarna ska gå direkt till vår verksamhet och utvecklingen av livsstilsaktiviteter eller till vår forskningsfond som stödjer forskning inom området rehabilitering och prevention.

Stöd oss med en gåva

Här kan du skänka ett bidrag till forskningsfonden eller till vår verksamhet och utvecklingen av livsstilsaktiviteter

Stöd oss via 90-bankgiro:

Du kan naturligtvis på traditionellt sätt också ge ett bidrag via
90-bankgiro med nummer 901-0109.
Ange då på talongen eller meddelandet om ditt bidrag ska gå till stöd för forskningen eller till förbundets verksamhet.

Riksförbundet HjärtLung, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har 90-konto. Svensk Insamlingskontroll, kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

Stöd oss via Swish

Ladda ned Swish-appen till din mobil.
Skriv in Riksförbundet HjärtLungs Swish-nummer 123 90 101 09 i Swish-appen och klicka på Betala.

Stöd oss via ett medlemskap

Du kan även gå vidare här och bli medlem!

Stöd oss via testamente

Genom att testamentera till Riksförbundet HjärtLung hjälper du oss att förbättra villkoren för de med hjärt- och lungsjukdom. Du väljer själv om du vill att pengarna ska gå till forskningsfonden eller till förbundets verksamhet. 

Läs mer om Goda Testamentet

Riksförbundet HjärtLung är medlem i FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd för ett tryggt givande. Läs vår effektrapport.

Varmt tack för din gåva!

Riksförbundet HjärtLung är granskat och godkänt av Givarguiden.