Sök pengar till din forskning

Hjärtlung forskning har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärt- och lungsjukdom.

Ansökan sker digitalt via riksförbundets ansökningsformulär under vår ansökningsperiod.

Ansökan ska omfatta personuppgifter, lärosäte, vetenskaplig examen, sökt belopp hos riksförbundet, övrig finansiering, populärvetenskaplig sammanfattning, intresse om brukarmedverkan, total budget, etikansökan, tidigare anslag från förbundet samt projektbeskrivning. Undvik förkortningar.

Ansökan ska skrivas på svenska.
Fyll i uppgifter, bifoga projektbeskrivning och tryck på skicka senast den 30 september.

Ekonomiskt stöd ges företrädesvis för ett år. Stöd till fleråriga projekt kan beviljas efter att delrapport inskickats till riksförbundet.

Riksförbundet Hjärtlung är intresserat av att ta del av pågående forskningsarbete och ser gärna att projekten presenteras som populärvetenskapliga artiklar i vår tidning Status.

Frågor om forskningsfonden

Kontakta forskningshandläggare Pelle Johansson, telefon 08-55 606 206.