Forskning som gör direkt nytta

Forskningsfonden HjärtLung har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärt- och lungsjukdom. Tack vare allmänhetens bidrag har vi årligen kunnat ge ekonomiskt stöd till viktiga forskningsprojekt, främst inom rehabilitering och prevention.
 Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvaliteten för berörda målgrupper.

Vilka forskare fick stödpengar?

Läs forskare som fått stöd av Forskningsfonden HjärtLung berätta om sina aktuella forskningsprojekt/studier eller se vilka studier som beviljades stöd från år 2010 och framåt.

I specialtidningen ForskningsStatus kan du läsa både redaktionella artiklar och artiklar skrivna av forskarna själva. 2012-2016.

Beviljade forskningsansökningar 2018
Beviljade forskningsansökningar 2017
Beviljade forskningsansökningar 2016
Beviljade forskningsansökningar 2015
Beviljade forskningsansökning 2014
Beviljade forskningsansökning 2013
Beviljade forskningsansökning 2012
Beviljade forskningsansökning 2011
Beviljade forskningsansökning 2010

Sök anslag för forskning

Alla forskningsansökningar granskas av ett vetenskapligt råd vars uppgift bland annat är att bedöma vetenskaplighet, klinisk relevans och grad av patientnytta. Riksförbundets styrelse beslutar vilka forskningsprojekt som ska få stöd med utgångspunkt från rådets synpunkter.

Läs mer och gör din ansökan här

Frågor om forskningsfonden

Frågor om Forskningsfonden HjärtLung besvaras av forskningshandläggare Pelle Johansson, telefon 08-55 606 206.

Svensk insamlingskontroll

Ekonomiska medel till forskningsfonden kommer in i form av gåvor och testamenten. Riksförbundet HjärtLung har 90-konto, beviljat av Svensk Insamlingskontroll, vilket säkerställer att pengarna används på rätt sätt och till rätt ändamål.