Din insats kan föra forskningen framåt

Riksförbundet har sedan 2008 arbetat för att utöka brukarmedverkan i den medicinska forskningen. Det sker genom att medlemmar med erfarenhet av att leva med en hjärt- eller lungsjukdom och med intresse för forskning, deltar i en utbildning i förbundets regi för att bli forskningspartner.

Dina tankar är värda mycket

Som forskningspartner deltar du efter utbildningen i passande forskningsprojekt för att bidra med brukarsynpunkter. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Från förbundskansliets sida bidrar vi med att passa ihop lämpliga forskningsprojekt med berörda forskningspartner. Eventuella kostnaderna för en forskningspartner står vi på riksförbundet för.
 Utbildning av forskningspartner sker under fjärde kvartalet.

Är du medlem i Riksförbundet HjärtLung och intresserad?

Hör av dig till förbundskansliet

Är du forskare och intresserad av forskningspartners?

Uppge det i ansökningsformuläret i samband med din ansökan ur Forskningsfonden, eller hör av sig till riksförbundets forskningshandläggare.

Läs om hur det är att vara forskningspartner

Forskarens högra hand: Stig Lodén forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.

Artikel ur Sjukhusläkaren.se: 77-årige Stig bollplank på Karolinska

Hemsida om forskning och behandling - Bättre behandling

Bättre behandling (Testing Treatments interactive, TTi) riktar sig till patienter, vårdpersonal och andra som är intresserade av en stark vetenskaplig grund i hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa om hur man avgör om en studie är rättvisande eller missvisande, och hur du själv kan bidra till att få fram bättre bevis och bättre behandlingar.

Länk till Bättre behandling