Forskning

HjärtLung stöder patientvald forskning

HjärtLung forskning stöder patientvald forskning som gör direkt nytta för alla som lever med hjärt- och lungsjukdom idag.

Du kan påskynda utvecklingen

Tack vare de bidrag vi har fått in i form av gåvor och testamenten under åren har den patientvalda forskningen tagit flera kliv framåt. Men det behövs mer resurser om utvecklingen ska gå snabbare fram.

Varje bidrag vi får in förbättrar utsikterna för att de med hjärt- och lungsjukdom ska få ökade chanser till ett bättre och längre liv. 

Stöd vårt arbete - vi har många olika alternativ för dig att välja på. Läs mer här.

Forskare berättar

HjärtLung forskning har drivit och stöttat fler än 150 forskningsstudier under de senaste tio åren. Tack vare allmänhetens bidrag har vi kunnat dela ut cirka 2,3 miljoner kronor per år till viktiga forskningsprojekt som har förändrat vardagen för de med hjärt- och lungsjukdom.

Här kan du se alla studier som beviljats stöd från år 2010 och framåt.

Här presenterar vi några exempel på studier som har fått stöd av  Riksförbundet HjärtLung.

Var femte svensk behöver vår forskning

I Sverige beräknas upp emot två miljoner människor ha en hjärt/kärl- eller lungsjukdom. Samtliga behöver kunskap om sin sjukdom och är beroende av professionell vård eller eftervård för att kunna förbättra sina framtidsutsikter. Här får du träffa en patient som har fått hjälp med avgörande livsstilsförändringar baserad på ny kunskap som har forskats fram med stöd av Forskningsfonden HjärtLung.