Att skriva motion

Alla enskilda medlemmar och medlemsorganisationer i Riksförbundet HjärtLung har motionsrätt.

Motionsrätt

Motionsrätt tillkommer varje medlem, lokal- och länsförening och medlemsorganisation samt direktmedlem. Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från dennes lokalförening. Motion från lokalförening kan åtföljas av yttrande från länsföreningen. Förbundsstyrelsen lämnar yttrande över motionerna.

Motionen ska vara skriftlig och ska skickas till förbundskansliet senast det datum som förbundsstyrelsen beslutat. 

Så skriver du en motion

Ta endast upp ett ämne per motion, försök även begränsa antalet att-satser. Skriv istället flera motioner om du har fler än ett ämne som du vill ha behandlat.

Motionens namn

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

Motionens text

Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Tänk på att skriva kortfattat. Vad vill du ha förändrat eller tillfört och varför. Beskriv anledningen till att motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra frågan men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och som ska fatta beslut i ärendet.

Yrkande

Skriv en kort att-sats vad du vill få igenom för beslut
Med stöd av ovanstående yrkar jag/vi
att............
att............

Avslutning

Avsluta alltid din motion med att skriva avsändare, ort, datum och namn samt underskrift, telefonnummer förening- eller medlemsorganisationens namn.

Ladda ner en motionsmall under sidan "Mallar och manualer"