Kongress - Så fungerar det

Riksförbundet HjärtLung drivs tack vare den ideella kraft som finns ute i landet. Det högsta beslutande forumet för en demokratisk verksamhet är en kongress. Tillsammans verkar vi för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. På den här sidan vill vi ge dig en tydlig inblick i hur en kongress kan gå till.

Kongress

Inför kongressen

Läs om kongressombud, mandatfördelning och kongresshandlingar

Alla kan påverka

Läs om motioner och förbundsstyrelsens förslag

Beslut och rättigheter

Läs om beslut och rättigheter, fastställande av röstlängd samt val av förbundsstyrelsen

Du kan också hitta tips på hur du skriver en motion.