Förbundskongress 2019

På denna sidan kan du få information om kongressen 2019 fram tills arrangemanget ägt rum och kongressprotokollet är justerat och publicerat på denna sida. 

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress arrangeras den 27-29 maj 2019 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. 

Förbundets kongresser genomförs var tredje år och de beslut som fattas är ledande för hela organisationen fram tills nästa kongress. Innehållet på en kongress är behandling av inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag. Kongressen ska också välja  förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod, dvs 2019-2022. Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.   

Här kan du läsa mer om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför. 

Aktuellt inför kongressen 2019

Klicka här för fullständig kongresskalender