Förbundskongress

Förbundskongress

Här kan du läsa om Riksförbundet HjärtLungs förbundskongresser som äger rum var tredje år och är organisationens högst beslutande organ. Du kan också lära dig mer om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför, samt ta del av information inför aktuell såväl som tidigare kongresser.

Rikförbundet HjärtLung drivs genom den ideella kraft som finns ute i landet, från norr till söder. Tillsammans verkar vi för att hjärtsjuka och lungsjuka ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Förbundskongressen består av hela förbundet, från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande.

Kongressen genomförs i god demokratisk ordning, där vi diskuterar och debatterar innan beslut ska fattas som sedan ska leda organisationen framåt den kommande kongressperioden, det vill säga 3 år framåt. Kongressen ska hållas före juni månads utgång, på plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kärninnehållet på kongressen består av;

  • Behandling av förslag till beslut av bland annat inkomna motioner från medlemmar och föreningar
  • Behandling av förbundsstyrelsens egna förslag (till exempel den gemensamma verksamhetsinrikting för hela organisationen)
  • Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning inför kommande kongressperiod
  • Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen också att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.

Kongress - "Så fungerar det" - Läs om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför.

Förbundets 37:e ordinarie kongress genomförs den 27-29 maj 2019

2019-års förbundskongress hålls den 27-29 maj 2019 på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. Läs mer här 
Bild på massa människor i upplandssalen i Aronsborgs konferenshotell
Bild på Aronsborg konferenshotells kongressal; "Upplandssalen" som kongressen 2019 kommer att genomföras i.
Se bilder från kongressen 2016