Förbundskongress

Förbundskongress

Riksförbundet HjärtLung drivs genom den ideella kraft som finns ute i landet. Kongressen är riksförbundets högsta beslutande organ och består av hela förbundet - från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande - och genomförs i god demokratisk ordning med högt i tak, där vi alla framför våra olika argument innan beslut ska fattas.

Kärninnehållet på kongressen består av behandling av förslag till beslut i form av bland annat inkomna motioner från föreningarna och medlemmarna, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Kongressen väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod. Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.

I menyn till vänster "Kongress - Så funkar det" kan du läsa mer om vad en kongress är och hur det går till. Föreningar kan få mer tips inför en kongress under sidan "Föreningsstöd" här på hemsidan. Där kan man till exempel hitta en mall för att skriva motioner inför kongressen.

Förbundets 37:e kongress genomförs i juni 2019

2019-års kongress hålls den 3-5 juni 2019. På vår sida 2019 Förbundskongress kan du läsa mer om den.