Att vara en forskningspartner

Som forskningspartner deltar du i passande forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Vi utbildar forskningspartners, medlemmar som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och har intresse för forskning. Våra forskningspartners kan sedan medverka i olika forskningsstudier och bidra till att sätta patienten i centrum redan under forskningsskedet.

Utbildningen omfattar bland annat forskningsmetodik, etikfrågor samt vad som ingår i rollen som forskningspartner.

Frågor

För mer information om att utbilda sig till forskningspartner kontakta Pelle Johansson, ansvarig forskning och prevention.