Loggor för föreningar inom Riksförbundet HjärtLung

Logotypen är föreningens ansikte utåt. Föreningens namn formuleras till "Riksförbundet HjärtLung Stockholm" eller "Riksförbundet HjärtLung Stockholms län". 

Här kan du ladda ner er förenings logotype. Tänk på att den ska användas enligt Riksförbundet HjärtLungs grafiska profil (under omarbetning). Här kan du läsa mer om hur namnet och logotypen ska användas: Hur vi använder vårt namn.