Loggan och grafiska manualen

Det har skett ett byte av tilltalsnamn för föreningarna i Riksförbundet HjärtLung från februari 2021. Vi kommer att återkomma snart med en uppdaterad grafisk manual med mera inom kort. 

Logotypen - vår logga

Inom Riksförbundet HjärtLung har föreningarna på de olika nivåerna sin egen logga och brevmall. Då det tagits ett nytt FS-beslut om byte av tilltalsnamnet för föreningar så har nya loggor tagits fram och annat material  tas fram inom kort. Information om detta kommer.

Här hittar du de olika loggorna 

Grafisk manual

Då det har skett ett byte av tilltalsnamnet för föreningarna ska vi ta fram en ny grafisk manual.

När man ska använda vår logotyp finns det några riktlinjer att hålla sig till. Dessa hittar du enkelt i vår grafiska profil tillsammans med färgval, typsnitt, och placering av material. 

Information om bytet av tilltalsnamn för föreningarna (feb-2020)