Temadagar

Det finns flera temadagar under året som man som förening kan passa på och marknadsföra sig på. Några av dem är också internationella och uppmärksammas runt om i världen.

Hör med det lokala apoteket eller köpcentrumet om ni får stå hos dem och informera. Nedan följer exempel på dagar som man kan uppmärksamma som förening:

  • Februari -  Alla Hjärtans dag 
  • Mars - Världstuberkulosdagen (WHO)
  • April -Världshälsodagen (WHO)
  • Maj - Internationella dagen mot tobak (WHO)
  • September - Internationella hjärtdagen (WHO)
  • Oktober - Nationella anhörigdagen och Europeiska donationsdagen
  • Donationsveckan v 41 
  • November - Världs KOL-dagen
  • Tobaksfriaveckan v 47
  • December - Internationella funktionshinderdagen