Gemensam uppstart och Kick-off vecka 37

Nu samlas Riksförbundet HjärtLung i en gemensam uppstart och Kick-off under vecka 37 den 13-19 september 2021 runt om i landet, om Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer så tillåter. Varje förening undersöka sina förutsättningar utifrån FHM.

Många längtar nu efter att få sätta igång igen -  tanken är att få draghjälp av varandra i länen och i landet med att locka tillbaka många medlemmar som av naturliga skäl väntar på att aktiviteterna ska komma igång igen.

De föreningar som kan och vill deltar under veckan och målet är att kunna erbjuda nya och gamla medlemmar någon aktivitet under veckan och samtidigt skapa synlighet på olika sätt.

Syfte

Visa att vi finns! Att visa att nu är vi igång igen och visa upp vår verksamhet.

Förslag på aktiviteter

  • Medlemsvärva.
  • Samlas för en utomhusaktivitet som till exempel på Hälsans stig.
  • Bjuda in nya och gamla medlemmar.
  • Ta upp kontakten med de som inte betalat medlemsavgiften.
  • Ta upp kontakten med sjukhusen (hjärtskolan mm).
  • Uppdatera föreningarnas hemsidor med höstens och vinterns kalendarium.

Material

Här finns en mall för insändare för föreningarna att använda om man så önskar, för att sprida information om eventet. Att ändra utifrån eget behov.