Gemensam uppstart och kick-off vecka 37

Nu samlas Riksförbundet HjärtLung i en gemensam uppstart och kick-off under vecka 37 den 13-19 september 2021 runt om i landet. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer för att hålla våra aktiviteter på ett smittsäkert sätt. Vi förordar att alla som kan är vaccinerade mot covid-19 för att delta i våra aktiviteter. Varje förening ska också undersöka sina lokala förutsättningar utifrån FHM och andra myndigheter. 

Många längtar nu efter att få sätta igång igen -  tanken är att få draghjälp av varandra i länen och i landet med att locka tillbaka många medlemmar som av naturliga skäl väntar på att aktiviteterna ska komma igång igen. De föreningar som kan och vill deltar under veckan och målet är att kunna erbjuda nya och gamla medlemmar någon aktivitet under veckan och samtidigt skapa synlighet på olika sätt.

Skulle era aktiviteter ligga under en annan dag i månaden än under vecka 37 så blir det viktigaste att våra medlemmar ser att nu är vi på gång!

Syfte

Visa att vi finns! Att visa att nu är vi igång igen och visa upp vår fina verksamhet. Det är genom intressanta och trevliga aktiviteter vi drar till oss fler som vill vara med och bidra i föreningen.

Förslag på aktiviteter

  • Medlemsvärva. Just nu har vi en kampanj då alla som betalar sin medlemsavgift på 200 kr blir medlem både för 2021 och 2022!
  • Samlas för en utomhusaktivitet som till exempel på Hälsans stig.
  • Bjuda in nya och gamla medlemmar.
  • Ta upp kontakten med de som inte betalat medlemsavgiften.
  • Ta upp kontakten med sjukhusen (hjärtskolan mm).
  • Uppdatera föreningarnas hemsidor med höstens och vinterns kalendarium samt kontaktlistor för styrelsen mm.

Att synas

Här finns en mall för insändare till tidningar för föreningarna att använda om man så önskar, för att sprida information om eventet. Att ändra utifrån eget behov. Ni hittar också ett urval av material i webbutiken.

Material för aktivitet

Här finns material för tipsrundor att ladda ner, samt tips om hur man kan använda medlemsregistret för att arbeta med vid återvärvning. 

Föreningensverksamhet under pandemin

Mer synlighet för era aktiviteter för Facebook

Vi efterfrågar bilder från era aktiviteter under vecka 37 till vår allmänna Facebooksida. Vi kommer från förbundskansliet  att vara behjälpliga i att lägga upp inskickade bilder på vår publika Facebook-sida för allmänheten.

Skicka gärna in bilder där vi fångar vårt positiva budskap om att nu är vi igång igen med gemenskap och hälsa i fokus. Vi hoppas på att få visa bilder från hela landet. Viktigt är att ni frågat alla som är med på bilden att de godkänner att vi lägger upp bilden.